Łata niwelacyjna

Łata niwelacyjna– przyrząd geodezyjny stosowany w niwelacji.
W zależności od wymaganej dokładności wykonania pomiaru (niwelacji) wyróżnia się łaty do niwelacji technicznej lub precyzyjnej.
Z uwagi na potrzeby transportowe – przewożenie a przede wszystkim noszenie w terenie, łaty były wykonywane z pustych wewnątrz profili drewnianych składanych najczęściej w połowie długości (3 i 4 metrowe). Współcześnie łaty do niwelacji technicznej są wykonywane z profili aluminiowych, wysuwanych teleskopowo co znacznie ułatwia pomiary – dostosowanie długości łaty do potrzeb terenowych. Łaty aluminiowe mają najczęściej długość 3 - 4 - 5 - 6 metrów.
Na przedniej stronie łaty jest wykonany, kontrastowych kolorach (białe tło i czerwone/czarne kolejne metry) opis – grafika ułatwiający wykonanie odczytu – pomiaru odległości od stopy łaty do osi celowej niwelatora (poziomej kreski krzyża nitek). Odczyty z łat ustawionych na kolejnych punktach umożliwiają obliczenie różnicy wysokości pomiędzy tymi punktami a reperem lub (w ramach ciągu niwelacyjnego) pomiar i obliczenie wysokości końcowego punktu nad poziomem morza. 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW