Co to jest geodezja?

Geodezja jest ugruntowanym zawodem posiadającym wielkie tradycje i osiągnięcia.

Jest rozwiniętą dziedziną techniki z ogromnym potencjałem rozwojowym. Obecnie następuje szybki jej rozwój związany z oszałamiającym rozwojem technologii geodezyjnych. Geodezja jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp.

Czym zajmuje się geodeta?

  • Dostarczaniem niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.
  • Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
  • Zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów.
  • Aktualizacją materiałów geodezyjno-kartograficznych.
  • Sporządzaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, aby uregulować stan prawny nieruchomości i określić jej wartość.W miarę potrzeb wykonuje inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla rolnictwa i leśnictwa.
Źródło: http://www.lukaszbeltowski.pl/index.php/przydatne-informacje/68-co-to-jest-geodezja.html
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW