Studia

Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczenia nieruchomości).

Współczesna geodezja dzieli się na:

a) geodezję ogólną: naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, do 50 km2, bez uwzględniania kulistości Ziemi.
b) geodezję wyższą: naukę o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 50 km2, uwzględniających kulistość Ziemi,

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa). W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej
się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi. Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa.

Źródło: http://www.geoplan.yoyo.pl/geoikat.html
II Jak najlepiej rozpocząć przygodę z geodezją?

- Technikum Geodezyjne (4 lata)

- Studia na kierunku Geodezja i Kartografia:

a) stacjonarne: pierwszego stopnia 3.5 roku / drugiego stopnia 1.5 roku
b) niestacjonarne: pierwszego stopnia 4 lata / drugiego stopnia 2 lata

Co będziesz studiować:

matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, geomatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami, systemy informacji przestrzennej, zaawansowana matematyka, zaawansowane metody opracowywania obserwacji, geodynamika, cyfrowe przetwarzanie obrazu, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami;
Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe (polowe).
Gdzie można studiować geodezję i kartografię:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Politechnika Gdańska
Politechnika Warszawska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Politechnika Koszalińska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Wrocławska
Radomska Szkoła Wyższa
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w WarszawieWyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarkę nieruchomościami.

Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie,
a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Źródło: http://kierunkistudiow.pl/geodezja_i_kartografia
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW