Znak geodezyjny

Znak geodezyjny – podlegający ochronie znak z trwałego materiału, określający położenie punktów poziomej i wysokościowej (reper) osnowy geodezyjnej. Znaki geodezyjne materializują punkty osnowy w terenie.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW